Nøkkeltall fra Storbritannia

Nøkkeltall fra Storbritannia kommer inn som ventet.

Målt ved tre måneders glidende gjennomsnitt, var ILO-arbeidsledighetsraten i Storbritannia var 4,2 prosent i april.Analytikerne ventet en rate på 4,2 prosent, ifølge estimater fra Direkt Makro.