Nøkkeltall fra USA

Den amerikanske handelsbalansen fikk et mindre underskudd enn ventet.

Næringsliv

Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på 46,2 milliarder dollar i april.Det var ventet et underskudd på 49,0 milliarder dollar, ifølge Ritzau.Produktiviteten utenfor landbrukssektoren i USA var opp 0,4 prosent i første kvartal 2018.Ifølge CNBC var det ventet en oppgang på 0,6 prosent.

usa
handelsbalanse
Nyheter
Næringsliv