Norske Skogindustrier gikk konkurs i fjor, men ifølgeviser resultatene til datterselskapet Norske Skog as hvor ille 2017 endte for konsernet.Underskuddet ble 3,55 milliarder kroner etter skatt.– Det store negative årsresultatet skyldes i hovedsak nedskrivninger av fabrikkanleggene, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig.Norske Skog gikk ut av fjoråret med en negativ egenkapital på 1,4 milliarder kroner og en gjeld på over ni milliarder kroner.Norske Skog as overlevde konkursen. Konkursen i morselskapet og transaksjonen med Oceanwood vil ifølge Dybevig føre til en betydelig gjeldssanering og en totalrenovering av balansen.