Tall fra Direkt Makro viser at økonomisk tillit («economic confidence») i eurosonen var 112,3 i juni, ned fra 112,5 i mai.Ifølge vår makrokalender var det på forhånd ventet en tillit på 112,0. Industritilliten i eurosonen har også kommet inn, og viser at den ble 6,9 i juni, mot 6,8 i mai, og ventet 6,4.