Nytt tall fra eurosonen

BNP steg 0,4 prosent i første kvartal. 

Næringsliv

Ferske tall fra Direkt Makro viser at endelig BNP i eurosonen var opp 0,4 prosent i første kvartal 2018.Det var lik forventningene, ifølge vår makrokalender. 

bnp
eurosonen
Nyheter
Næringsliv