Overskuddet falt 28 prosent

Jotun økte omsetningen, men satt igjen med langt mindre på bunnlinjen i årets fire første måneder.

Næringsliv

Jotun-konsernet la frem et resultat før skatt for årets første fire måneder på 464 millioner kroner, ned 27,9 prosent fra 643 millioner kroner i samme periode året før.Driftsresultatet falt fra 670 til 561 millioner kroner, tilsvarende en nedgang på 16,4 prosent.Omsetningen økte derimot med 5,9 prosent til 5.658 millioner kroner, opp fra 5.344 millioner kroner i samme periode i 2017.Ifølge meldingen er det høye råvarepriser og nedgang i salg av skipsmaling som har påvirket resultatet negativt.- Jotun er verdens største leverandør av skipsmaling, og når markedet er svekket slik det er nå, er det klart at også vi merker det godt. Vi forventer ikke bedring i dette markedet på kort sikt, men i Jotuns øvrige tre segmenter opplever vi god salgsvekst, sier konsernsjef Morten Fon i en kommentar.- Vi har tatt grep for å tilpasse oss den krevende situasjonen og har god kontroll på kostnadene. Prisøkninger blir nødvendig i tiden fremover, ikke minst ettersom effekten av økte råvarepriser vil ha betydning for Jotun også i månedene som kommer, fortsetter Fon.

jotun
Nyheter
Næringsliv
Børs