Etter flere dagers blokade av Elkjøps hovedlager på Lørenskog har byfogden i Oslo opphevet aksjonen med en midlertidig forføyning.Ansatte ved Elkjøp har gått ut i streik for å få tariffavtale. Siden konflikten brøt ut i forrige uke har konfliktnivået vært høyt. Fredag kveld tilkalte arbeidsgiveren politiet fordi de ansatte hadde iverksatt en blokade av lageret og hindret trafikk inn og ut fra området.Tirsdag ba Elkjøp retten om å utferdige en midlertidig forføyning overfor Norsk Transportarbeiderforbund og forbundssekretær Bjørn-Anders Jonassen samt pålegge dem å dekke Elkjøps sakskostnader. Dette har Oslo byfogdembete onsdag gitt Elkjøp medhold i, men med en solid kutt. Elkjøps krav var nesten 128.000 kroner, men domstolen kutter salæret til 43.000 kroner.I kjennelsen går det fram at de ansatte som utfører boikotten, kun står for mellom 20 og 30 prosent av det totale antall kjøreoppdrag i Elkjøp. Blokaden, som er utført ved at de streikende har plassert sine egne biler foran innkjøringen, hindrer alle kjøreoppdragene, noe retten fastslår er rettsstridig.– Retten viser her særlig til at Elkjøp påføres vesentlig tap og ulempe som følge av at flere hundre daglige utkjøringer fra lageret hindres, og dette representerer tilsvarende antall kontraktsbrudd overfor kunder. Til tross for gjentatte oppfordringer er ikke boikotten avsluttet, står det i kjennelsen.