Sjømat Norge: - Klokt å utrede lakseskatt

Tommel opp fra Sjømat Norge. 

Næringsliv

- Å sette i gang en bred offentlig utredning for å vurdere om det er grunnlag for en ny særskatt på havbruk, er en klok beslutning av politikerne på Stortinget. Det er helt i tråd med våre innspill.Det sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge i en pressemelding. Han advarer samtidig mot et for ensidig fokus på skattlegging av en konkurranseutsatt næring med store investeringsbehov.- I dag ble det kjent at Næringskomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling til et forslag fra SV om innføring av en ny produksjonsavgift på laks og ørret. Det er ikke flertall for å innføre en produksjonsavgift. Derimot viser flertallet i komiteen til regjeringens varslede utredning av en grunnrenteskatt på havbruk og konkluderer med at det må utarbeides en NOU (Norsk offentlig utredning) som behandler ulike former for beskatning av næringen, skriver Sjømat Norge fredag.I innstillingen, som skal debatteres i Stortinget over helgen, blir regjeringen bedt om å utarbeide en NOU der en forutsetning er at konkurransekraften til næringen ikke skal svekkes og at kommunene som avsetter arealer skal få forutsigbare inntekter.- Både næringen selv, kommunene og politikerne har høye ambisjoner når det gjelder å utvikle norsk havbruksnæring. Nettopp derfor er denne løsningen til beste for alle, også for næringen, staten og hele kysten, sier Ystmark.

Nyheter
Næringsliv