Styreleder Gunnar Bovim i det statlige selskapet Innovasjon Norge sier til Dagens Næringsliv (DN) at saken ikke er diskutert i styret, men at han går ut fra at det kommer en redegjørelse fra administrasjonen i styremøtet fredag.Saken dreier seg om ansettelsen av Norges rikeste kvinne, Ferd-arvingen Katharina G. Andresen (23), i en seksmåneders deltidsstilling i HR-avdelingen i Innovasjon Norge.Andresen fikk først tilbud om jobb i ti måneder. Men fordi stillingen ikke var lyst ut, ble jobbtilbudet ifølge DN justert ned til et halvt år. Dermed kommer selskapet innenfor en såkalt administrativ ansettelse, som ikke trenger å lyses ut.Bovim har ingen annen kommentar til saken enn at han avventer redegjørelsen. Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge har tidligere uttalt til DN at hun ikke kjenner detaljene i saken, ettersom det er HR-avdelingens ansvar.Flere eksperter har overfor E24 fremholdt at det er grunn til å stille spørsmål ved ansettelsesprosessen og en justering av kontraktens lengde for å omgå kravet til utlysning.(©NTB)