Svenskene bruker 700 milliarder på infrastruktur

Sverige punger ut for den største jernbanesatsingen i morderne tid. 

Næringsliv

Den svenske regjeringen har besluttet en nasjonal plan for infrastruktur i perioden 2018-2029. Satsingen er på totalt 700 milliarder svenske kroner, og er den største jernbanesatsingen i moderne tid, opplyses det i en pressemelding. Planen omfatter store satsinger på både nybygging og som opprustning og modernisering av eksisterende infrastruktur, inkludert betydelige satsinger på sjøfart og vei. Det satses til sammen 100 milliarder mer enn i forrige planperiode.- Nå gjør vi den største jernbanesatsingen i moderne tid. Investeringer i samfunnsbyggingen og i det som bygger Sverige er sterkt og bærekraftig, går foran lavere skatter. Sverige vil ha et moderne jernbanenettverk der togene går i rute over hele landet, sier infrastrukturminister Tomas Eneroth.125 milliarder svenske kroner skal gå til drift og vedlikehold av statlige jernbaner, 164 milliarder til drift og vedlikehold av statlige veier, og 333,5 milliarder til utvikling av transportsystemet.

sverige
infrastruktur
Nyheter
Næringsliv