Skjerpelsen, som gjelder fra mandag, omfatter Stockholm-flyplassene Bromma og Arlanda, Landvetter ved Göteborg, Skavsta i Nyköping og Malmö flyplass.Også en rekke av Sveriges havner omfattes av den skjerpede grensekontrollen, inkludert alle havnene i Stockholm-området, opplyser fredag.Endret trusselbildeBakgrunnen for den skjerpede grensekontrollen er at svenske myndigheter anser trusselbildet som endret.– Gjennom en risikoanalyse har vi identifisert en rekke steder og ruter der vi ser at potensielle terrorister, personer som driver med organisert, grenseoverskridende kriminalitet og andre som forsøker å ta seg ulovlig inn i Sverige, kommer, sier Patrik Engström, sjef for den nasjonale grensepolitiseksjonen i svensk politis nasjonale operative avdeling Noa til .Fortsetter å gjeldeSverige innførte intern grensekontroll ved enkelte innfartsårer allerede i november 2015. Disse kontrollene, som omfatter bil- og togtrafikk over Øresundsbroen samt fergetrafikk til havnene i Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Göteborg og Varberg, fortsetter å gjelde.– Da Sverige gjeninnførte grensekontroll høsten 2015, var situasjonen annerledes, med en betydelig flyt av innvandrere primært via Øresundsbroen og fergetrafikken i Sør-Sverige. Vurderingen nå er at trusselbildet ser annerledes ut enn tidligere, sier Engström.Husk passPolitiet oppfordrer alle som skal reise til Sverige, til å ta med pass eller nasjonalt ID-kort, selv om man kommer fra et Schengen-land.Den skjerpede grensekontrollen varer i første runde til 11. november 2018.(©NTB)