Tidal svarer etter DN-avsløringer

- Vi ønsker komme til bunns i saken så raskt det lar seg gjøre, sier TIDAL

Næringsliv

TIDAL har sendt ut følgende pressemelding i kjølvannet av en artikkelserie i DN:«Vi ønsker å gi følgende oppdatering i forbindelse med artiklene i Dagens Næringsliv. Vi ønsker komme til bunns i saken så raskt det lar seg gjøre.Som tidligere kommunisert og basert på ønske om åpenhet, har vi engasjert et tredjeparts cybersikkerhetsfirma som skal undersøke alle sider ved datainnbruddet. Gjennomgangen vil også ta for seg påstandene om manipulasjon av data. Som vi hele tiden har kommunisert, avviser vi og bestrider vi disse påstandene.Når gjennomgangen er gjennomført vil vi dele våre funn slik at våre artister, fans og partnere vil få svar på hva som faktisk har skjedd. Vi ber om at offentligheten ikke konkluderer i denne saken før undersøkelsene er gjennomført.Så langt har vi ikke mottatt harddisken som hele historien til Dagens Næringsliv er basert på. På nåværende tidspunkt kan vi derfor ikke si noe om harddisken faktisk kom fra oss eller hva som skjedde med dataene etter det potensielle datainnbruddet.Artiklene i Dagens Næringsliv har vist en manglende forståelse for hvordan royalty-betalinger blir håndtert. Påstandene ville ikke gitt økonomisk mening for verken TIDAL eller artistene. Verken TIDAL, eller de spesifikke artistene, ville fått økonomiske fordeler hvis påstandene var sanne. Vi ser frem til å fortelle hva som har skjedd når gjennomgangen er gjennomført»

tidal
Nyheter
Næringsliv