Han mister også retten til å drive egen næringsvirksomhet for alltid, men ble frikjent for grov menneskehandel, skriver .Statsadvokat Tor Børge Nordmo la ned påstand om fem års fengsel.48-åringen sto tiltalt for å ha utnyttet den sårbare posisjonen til en psykisk syk mann i 30-årene, samt for flere grove tilfeller av skatteunndragelse, regnskapsjuks, økonomisk utroskap, hvitvasking og dokumentforfalskning i sine selskap.For fire år siden ble han fradømt retten til å drive egen næringsvirksomhet i tre år. Også da ble han dømt for økonomisk kriminalitet. Han fortsatte imidlertid driften som før, men med ulike «stråmenn», inkludert hans samboer, i lederroller.Da et av selskapene hans – Optimale Consult AS – gikk konkurs i 2016, forledet han ifølge dommen mannen i 30-årene til å påta seg styreledervervet, samt rollen som daglig leder. Han ga også mannen 200.000 kroner for å starte selskapet Obligo AS.