Uber får ny lisens

Skyssformidleren Uber vant fram i retten og får tilbake kjørelisensen i London.

Transportmyndighetene i London (TfL) tok i september 2017 lisensen fra Uber, til sterke protester fra de rundt 40.000 sjåførene som jobbet for selskapet.Uber anket beslutningen og fikk fortsette sin virksomhet inntil retten hadde sagt sitt.Tirsdag fikk de rettens medhold og ble samtidig innvilget en ny 15 måneders lisens for virksomheten i London.Dommeren Emma Arbuthnot viser i kjennelsen til at Uber har tatt innvendingene fra TfL til følge og endret sin praksis.Sjefen for Uber i Storbritannia, Tom Elvidge, sier at han er glad for kjennelsen.– Vi vil fortsette samarbeidet med TfL, lytte til deres innvendinger og gjøre oss fortjent til deres tillit, samtidig som vi skal gi så god service som mulig til våre kunder, sier han.(©NTB)