- Vanskelig å si hvor vi ender

Økende volum og avventende kjøpere gir fall i lakseprisen.

Næringsliv

Lakseprisen faller til lavt på 50-tallet. Spotmarkedet ser ut til å følge den normale trenden med pristopp i mai/juni for så å gå nedover utover sommeren og høsten i takt med økt opptak av laks ettersom flere oppdrettere nå starter å slakte en ny generasjon med fisk, skriver Intrafish, ifølge TDN Direkt.- Vi har ikke handlet så mye ennå, men det er mer volum og prisene går videre ned. Kundene er litt forsiktige, og det ser ut til å være nok fisk. Det blir stort sett roligere nå enn når en nærmer seg sommeren, sier en eksportør Intrafish har snakket med.Det blir bekreftet av en av lakseforedlerne.- Det er rolig og vi er avventende. Der ser ut til å være nok fisk, sier vedkommende.Også oppdrettere Intrafish har vært i kontakt med, melder at det er lite handel så langt.-Det er vanskelig å si hvor vi ender i dag, forteller en.

laks
laksepris
lakseprisen
Nyheter
Næringsliv