669 arbeidere ut i streik

Fagforbundet Safe og Rederiforbundet ble ikke enige om årets lønnsoppgjør.

Partene hadde frist til midnatt mandag med å komme fram til en løsning, men ble ikke enige, melder Sysla.– Man er nå i gang med sikring av operasjoner og nedleggelse av arbeidet, sier Safe-leder Hilde-Marit Rysst til nettstedet.Trolig vil flere installasjoner bli mer eller mindre stengt som følge av streiken.I første omgang tas 669 arbeidere på ni installasjoner tas ut i streik. Samtidig varsler Saf, ifølge Sysla, at ytterligere 901 medlemmer kan tas ut ved midnatt søndag om det ikke er blitt enighet.Stridens kjerne er at Safe mener Rederiforbundet vil svekke en gavepensjonsordning riggarbeiderne har i dag.– Vi kunne ikke imøtekomme Safes krav til meklingen. Kravene, når man sammenligner dem med reguleringer for andre yrkesgrupper i næringen og samfunnet for øvrig, er fullstendig urimelige. Safe-ledelsens håndtering av forhandlingen fremstår direkte uansvarlig, sier forhandlingsleder for Rederiforbundet Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling Norge.Han understreker at konsekvensen av at mekling ikke førte fram, er at næringen sendes ut i en ødeleggende konflikt til enorm skade for renommé, økonomi og arbeidsplasser.(©NTB)


Les også