Analytiker tror laksefesten fortsetter

I første halvdel av 2018 ble det eksportert rekordmye laks. Norges sjømatråd tror trenden fortsetter.

I første halvår 2018 ble det rekordeksport med 556.000 tonn laks til en verdi av 32,6 milliarder kroner. Volumet økte med syv prosent, mens verdiøkningen var på om lag 1,1 milliarder kroner. - Flere forhold har bidratt positivt til denne rekorden hittil i 2018. Valuta er en av dem. Den norske kronen svekket seg i gjennomsnitt fem prosent mot euro, men mot amerikanske dollar styrket kronen seg med omtrent syv prosent. Siden EU kjøper to tredeler av den norske laksen kommer Norge totalt sett positivt ut, forklarer Paul T. Aandahl, analytiker i Norges sjømatråd. - Både volum og pris har variert sterkt i første halvår. Volummessig var det stor vekst i januar og juni, noe som førte til pris under fjorårsnivå. Det var kanskje overraskende at mai måned hadde sterk volumvekst til fortsatt økende priser, sier AandahlSelv om Norge øker i volum i første halvår, indikerer eksportestimater fra andre produserende laksenasjoner at Norge taper markedsandeler totalt og til de fleste regioner, ifølge Norges sjømatråd. Mens Norge øker volumet med 7 prosent, ser den globale veksten i handelen ut til å øke med 13 prosent. Verdien av den globale handelen, omregnet til Euro, er ned med 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Omregnet til amerikanske dollar er veksten 10 prosent.- Forutsetter vi at halvparten av handelen går til Euromarkeder og resten i dollar, er verdiveksten omtrent 4 prosent. Dette indikerer fortsatt etterspørselsvekst globalt, sier analytikeren.


Les også