Selskaper som driver lagring og prosessering av data som sin hovedsakelige næringsvirksomhet må betale langt mindre elavgift enn andre, skriver DN.Vanlig elavgift ligger på 16,58 øre per kilowattime, mens kryptovalutaprodusenter og datasentre får redusert sats og betaler kun 0,48 øre per kilowattime.Skatt Vest skriver i et brev til Skattedirektoratet at hovedformålet til bitcoinutvinnere er å forvalte og investere i kryptovaluta, og at de således er i finansbransjen og ikke faller under selskaper der prosessering av data er hovedformål, melder DN.Videre er ikke Skatt Vest nådig i sin beskrivelse av kryptovaluta.- Det produseres så vidt skattekontoret kan bedømme ingenting av verdi for samfunnet for øvrig. Formålet synes primært og nærmest alene å være ren verdispekulasjon, hvor innsatsfaktoren primært er kraft, skriver skattekontoret i brevet ifølge DN.Skatt Vest mener avgiftslettelsen for kryptoselskapene er motstridene med fellesskapets interesser.- Fellesskapet har investert betydelige midler i å sikre en trygg og tilstrekkelig kraftforsyning som skal komme borgere direkte til gode, samt å sikre nødvendig samfunnsstruktur for øvrig. Den aktuelle avgiftsreduksjonen, som beløpsmessig nærmest representerer et avgiftsfritak, kan fort vise seg å sette denne infrastrukturen under press. Dette kan få store samfunnsmessige omkostninger, skriver Skatt Vest ifølge DN.