BNP i eurosonen steg 2,1 prosent på årsbasis i andre kvartal 2018 og 0,3 prosent på kvartalsbasis.Det var ventet en vekst på 2,2 prosent på årsbasis og 0,4 prosent på kvartalsbasis, ifølge Direkt Makro.Konsumprisindeksen steg 2,1 prosent i juli på årsbasis, mot en ventet oppgang på 2,0 prosent.Kjerneinflasjonen steg 1,1 prosent på årsbasis i perioden, mot en ventet oppgang på 1,0 prosent.Arbeidsledigheten var 8,3 prosent i juni, dette var som ventet.ItaliaKonsumprisindeksen i Italia var opp 1,5 prosent på årsbasis i juli, ifølge foreløpige tall.Det var ventet en oppgang på 1,4 prosent.