FNI-indeksen: Stabil vekst

Oljesektoren bidrar ikke lenger til å trekke FNI-indeksen oppover.

Næringsliv

FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 30. juni 2018.Etter å ha økt gjennom april og mai, viser FNI-indeksen stabil vekst gjennom juni. Dette gir forventning om at veksten i BNP tiltar i 2. kvartal. Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er i tråd med hva vi har sett tidligere måneder, men denne måneden bidrar ikke lenger nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen oppover. Derimot bidrar fortsatt nyheter om oppstartsbedrifter særlig positivt, men også resultater og statistikk drar indeksen godt opp. IT Technology bidrar svakt negativt som i mai. Av negative nyheter er det imidlertid fortsatt varehandel som særlig drar indeksen ned.

hilde c. bjørnland
fni
fni-indeksen
camp
handelshøyskolen bi
Nyheter
Næringsliv