Handelsoverskuddet øker

Oljeprisen over 600 kroner igjen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser utenrikshandelen med varer gikk med 22,0 milliarder kroner i overskudd i juni.Eksporten steg 18,2 prosent til 80,9 milliarder kroner, mens importen falt 12,4 prosent til 58,9 milliarder kroner. SSB minner om at 2017-importen ble drevet av flere store enkelttransaksjoner.Råolje ble eksportert for 22,1 milliarder kroner i juni, 29,5 prosent mer enn i juni i fjor. Oppgangen skyldes som i mai høyere priser.Oljeprisen var for andre måned på rad over 600 kroner fatet. 35,3 millioner fat råolje ble ifølge SSB utført i juni, mot 43,8 millioner fat i samme måned i fjor.Høye eksportverdier for varer som råolje, naturgass, fisk og maskiner bidro - sammen med redusert import - til å øke handelsoverskuddet.I juni ble det eksportert fisk for 7,7 milliarder kroner, opp 4,2 prosent fra juni i fjor. Veksten forklares både med høye laksepriser og økt volum. Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også