Jakter tre milliarder til landbasert laks

Fikk grønt lys for Europas største.

Eine Frau beim Shopping in der Stadt. Foto: Frank May P3472 Frank May

Møre og Romsdal fylkeskommune fattet i går vedtak om landbasert oppdrett for Salmon Evolution på Indre Harøy i Fræna, melder iLaks.Med maksimal stående biomasse på 13.300 tonn og årlig produksjon på 28.800 tonn laks snakker vi ifølge nettstedet om det hittil største anlegget for landbasert oppdrett i Europa.Daglig leder Ingjarl Skarvøy i Salmon Evolution mener utviklingen av landbasert oppdrett vil utgjøre et taktskifte i norsk oppdrettsnæring.- Vi vil tilegne oss, utvikle og overføre verdifull kompetanse innen alternative driftsformer og sirkulær økonomi, sier han.Skarvøy, som tidligere har vært regionsjef for Romsdal/Sunnmøre i Salmar hevder overfor iLaks å få en helt annen kontroll på produksjonsmiljøet på land, og sykdomssmitte inn i anlegget, enn ved konvensjonelt Prislapp: Tre milliarderSamtidig ser han et stort potensial i varmen fra spillvannet fra Gassco-anlegget ved Nyhamna, og vil se nærmere på mulighetene for gjenbruk av energi.Første byggetrinn planlegges å stå klart i 2021, og fullt utbygd vil anlegget ifølge nettstedet generere over 80 nye arbeidsplasser i regionen. Prislappen estimeres til over tre milliarder kroner.- Vi har ikke gått ut til mulige investorer ennå, men merker det er stor interesse for prosjektet. Vi ønsker oss langsiktige partnere og investorer som kan bidra til å utvikle vår forretningsmodell og et bærekraftig taktskifte i lakseoppdrett, sier Skjarvøy til iLaks.Salmon Evolution ble etablert i juli i fjor og registrert i Brønnøysund i august. Styreleder er Kristofer Reiten, daglig leder i fiskeforedlingsselskapet Vikomar.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker