Kjerneinflasjon opp

Kjerneinflasjon og produsentprisindeksen tikker inn tirsdag morgen.

Næringsliv

Kjerneinflasjonen (KPIJAE) i Norge steg 0,40 prosent i juni. Dette var som ventet, ifølge vår finanskalender.På årsbasis var den opp 1,10 prosent. Dette var ifølge vår finanskalender også som ventet.Samlet inflasjon (KPI) var opp 2,6 prosent på årsbasis og opp 0,6 prosent på månedsbasis.Produsentprisindeksen for utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning (PPI) var opp 2,2 prosent på månedsbasis i juni. På årsbasis var indeksen opp 20,0 prosent.- En solid oppgang i strømprisene bidro mest til økningen i konsumprisene samlet. Etter to måneder med prisnedgang, som ifølge NVE kan sees i sammenheng med høyere temperaturer, rask snøsmelting og mye tilsig i vannmagasinene, ser vi i juni effekten av mindre snø igjen i fjellene og lite nedbør. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg med 9,9 prosent i juni, til nytt historisk høyt nivå. Siden juli 2015, da strømprisene var på sitt laveste nivå, har prisen på elektrisitet inkludert nettleie steget med rundt 90 prosent, skriver SSB i en pressemelding.Videre skriver SSB at prisoppgang på flyreiser, spesielt flyvninger ut av landet, og selskapsreiser bidro til økning i KPI i juni. Videre ser SSB at sommersalg på klær og sko har startet, og dette bidro, sammen med lavere priser på drivstoff, til å dempe oppgangen i KPI sist måned.

kjerneinflasjonen
norge
inflasjon