Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 2,9 prosent fra mai til juni i år, viser sesongjusterte tall, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Dette skjer etter en oppgang på 2,0 prosent fra april til mai.Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en forholdsvis jevn vekst siden starten av 2017.- Nedgangen i det sesongjusterte omsetningsvolumet fra mai til juni ble særlig drevet av butikkhandel med klær og dagligvarer. Butikker med salg av byggevarer opplevde også nedgang i denne perioden, skriver SSB.Bensinstasjoner og netthandel hadde derimot en oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i juni.Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,5 prosent i perioden april 2018 - juni 2018 sammenlignet med samme periode ett år tidligere.Nedgang for varekonsumHusholdningenes varekonsum falt 0,8 prosent fra april til juni 2018, viser sesongjusterte tall, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag.Konsumet av andre varer, hovedsakelig klær og sko, gikk ned med 4,5 prosent, og trakk ned varekonsumindeksen med 1,9 prosentpoeng. Nedgangen for klær og sko kommer etter flere måneder med sterk vekst. Konsumet av mat- og drikkevarer falt med 1,1 prosent i samme periode.Kjøp av biler og drivstoff steg 5,2 prosent og har hatt en sterk utvikling i første halvår 2018. Konsum av elektrisitet og brensel var også med på å dempe nedgangen i varekonsumet.Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,2 prosent høyere i juni 2018 enn i samme måned året før.I juni 2018 bestod varekonsumet av 34 prosent mat og drikkevarer, 6 prosent elektrisitet og brensel, 19 prosent kjøp og drift av biler og 41 prosent andre varer.