Ledighetstall fra Storbritannia

Ingen overraskelser fra Storbritannia.

ILO-arbeidsledighetsraten i Storbritannia var 4,2 prosent i mai, målt ved tre måneders glidende gjennomsnitt.Det var ventet en rate på 4,2 prosent, ifølge Direkt Makro-estimater.