Ledighetstall fra Tyskland

Antall arbeidsledige i Tyskland var flere enn ventet.

Antall arbeidsledige i Tyskland var ned 6.000 i juli, mens det var ventet en nedgang på 10.000 fra forrige måned, ifølge Direkt Makro.Den sesongjusterte ledigheten var 5,2 prosent i juli, sammenlignet med ureviderte 5,2 prosent i foregående måned. Det var ventet en arbeidsledighet på 5,2 prosent.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker