Norsk industri tar en pust i bakken

Produksjonen falt i mai. Men pilene peker oppover, mener Nordea.

Sesongjusterte tall fra SSB viser at industriproduksjonen falt 0,7 prosent fra april til mai.Fallet kommer etter sterk oppgang i måneden før.Flere næringer bidro til nedgangen, blant annet metallvareindustrien, bygging av skip og oljeplattformer, samt næringsgruppa oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.- Forsiktig oppTrenden peker forsiktig opp, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i en kommentar.I perioden mars-mai 2018 var industriproduksjonen tilnærmet uendret, sammenlignet med 3-månedersperioden før.i 3-månedersperioden bidro oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri mest i negativ retning, med en nedgang på 3,1 prosent. I tillegg hadde også trelast- og trevareindustrien et tydelig produksjonsfall.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også