– På grunn av redusert fiske har antallet laks som gyter i elvene økt de seinere årene. Tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og sur nedbør har samtidig ført til en bedre situasjon for villaksen i mange elver, sier NINA-forsker Torbjørn Forseth til Nationen.Han er en av hovedforfatterne bak rapporten «Status for norske laksebestander 2018» fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.Ifølge denne er innsiget av laks som kom tilbake fra havet til Norge som gytelaks, beregnet til 530.000 villaks i 2017. Tilsvarende tall for 2016 var 470.000.– Økningen i antall gytefisk viser at innstramningene vi har gjort i fisket har fungert etter hensikten, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.(©NTB)