Økt arbeidsledighet i Sverige

AKU-ledighet steg til 7,2 prosent.

AKU-ledigheten i Sverige var 7,2 prosent i juni, melder Statistiska Centralbyrån (SCB).Ifølge estimater hentet inn av Direkt Makro var ledigheten ventet å være 6,9 prosent.