PMI-rush fra Europa

Fortsatt høyt trykk i Europa.

Oversikt fra Direkt Makro viser at den endelige sammenstilte innkjøpsindeksen (Purchasing Management Index) i eurosonen var 54,9 i juni, opp fra 54,8 i mai.Ifølge vår makrokalender var det fortsatt ventet en indeks på 54,8. I Tyskland var PMI-tallene noe sterkere enn ventet. Her viste fasiten en sammenstilt PMI på 54,8, opp fra 54,2, som også var forventningen 54,2. I Frankrike kom PMI-tallene inn svakere enn ventet (55,0), ned fra 55,6 og ventet 55,6. PMI i Storbritannia endte på 55,3 i juni, mot 54,5 i mai. Det var også her ikke ventet noen endring. En indeks på over 50 viser stigende aktivitetsnivå.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også