Stabil nedgang i norsk arbeidsledighet

Ferske tall viser 3,8 prosent arbeidsledighet i Norge.

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viste sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt at ledigheten var på 106.000 personer i mai, tilsvarende en ledighetsrate på 3,8 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra samme periode i fjor er arbeidsledigheten gått ned fra 4,4 til 3,8 prosent. De sesongjusterte tallene viser at antall sysselsatte var 2.686.000. I prosent av befolkningen var sysselsettingen 67,4 prosent.