Kraftverket Bujagali er Ugandas største og ett av de største i Afrika. Det ligger ved byen Jinja, der Nilen renner ut fra Victoriasjøen sentralt i landet.Med en kapasitet på 25 megawatt, ville kraftverket vært blant de 25 største i Norge, og det dekker nesten halvparten av energibruken i Uganda, opplyser SN Power i en . I forbindelse med salget refinansieres anlegget noe som skal gi uganderne billigere strøm i tiden som kommer.– Dette er en stor dag for alle involverte, sier konsernsjef Torger Lien i SN Power. Avtalen sikrer Uganda ren og stabil energi i flere tiår framover. Dette er også et faktisk bevis på at vi etterlever vår strategi om å investere i fornybar energi i land under utvikling i Afrika og Asia.Etter planen skal kraftverket overføres til den ugandiske staten i 2043, og det er ventet å ha en levetid på ytterligere 70 år.SN Power er 100 prosent eid av Norfund, et statlig norsk selskap som er en del av norsk utviklingspolitikk. Norfund skal bidra til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling gjennom investeringer i blant annet vannkraft og annen fornybar energi. Selskapet eier fra før kraftverk i Panama, Laos, Filippinene og i Zambia.(©NTB)