To nøkkeltall fra USA

Foto: AP
Næringsliv

Tall fra Institute of Supply Management viser at de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for industrien var 60,2 i juni.Det var ifølge vår makrokalender ventet en indeks på 58,4 . Byggeinvesteringene i USA var opp 0,4 prosent i mai 2018, sammenlignet med april. Det var ventet en oppgang på 0,5 prosent. 

ism
byggeinvesteringer
usa
Nyheter
Næringsliv