Varsler millionkrav mot Vestre Viken

Helfo varsler et erstatningskrav på nesten ti millioner kroner mot helseforetaket Vestre Viken.

Næringsliv

Vestre Viken fikk i mars 1 million kroner i bot av Sørøst politidistrikt for urettmessig å ha mottatt inntil 7 millioner kroner i refusjon fra Helfo i tidsrommet 2011 til 2017.Nå vil Helfo kreve ytterligere 9,7 millioner, inkludert renter, ifølge Drammens Tidende. Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i helseforetaket aviser kravet som for høyt.– Et mer aktivt kontrollsystem i regi av Helfo kunne ha bidratt til å avdekke misligheter tidligere. Vi oppfatter det derfor urimelig at Helfo krever påslag for renter med ti prosent, sier hun.Samtidig påpeker Sommervoll at Vestre Viken vil betale tilbake, men de vil betale ut fra et såkalt «beste estimat». Det kan redusere kravet med flere millioner kroner, ifølge avisen.Vestre Viken ble i april i fjor anmeldt av Helfo for forholdet, som var knyttet til feil bruk av takster ved klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) ved sykehuset i Drammen.

vestre viken
Nyheter
Næringsliv