Alexander Kristoff tjente 17,7 millioner i fjor

Vinner både på sykkel og på børsen

Laurent Cipriani
Næringsliv

Alexander Kristoff hadde et godt fjorår økonomisk sett.I følge DN ga sponsorinntekter og penger fra syklingen han i fjor en nettoinntekt på 16,6 millioner kroner.I tilegg tjente han nesten en million kroner på fondsinvesteringene sine gjennom holding-selskapet Alexander Kristoff Limited, som ved utgangen av 2017 hadde verdipapirer verdt 9,6 millioner kroner. Totalt har han en urealisert gevinst på to millioner kroner fra sine investeringer. Samlet sett med verdiøkningen og inntektene fra syklingen tjente Kristoff 17,7 millioner kroner i fjor.– Hovedinntektene mine er navnerettigheter gjennom sponsorer, der hadde jeg gode inntekter i fjor. Jeg har også noen fondsinvesteringer som hadde en grei verdiøkning som børsen ellers, forteller Kristoff til avisen.Kan tenke seg å bli investor på heltidAt Kristoff syntes finansverdenen er spennende legger han ikke skjul på, og han utelukker ikke å bli investor på heltid etter at han tråkker ut av pedalene for siste gang, skriver DN.– Det blir et par år til på sykkelsetet, så får vi se. Om jeg skal bli investor på heltid så må jeg kanskje tilbake til skolebenken.

alexander kristoff
Nyheter
Næringsliv