DNB Markets venter lavere ledighet

DNB Markets venter at veksten i sysselsettingen fortsetter. 

- I første kvartal i år viser begge mål en solid sysselsettingsutvikling. Norges Banks regionale nettverk peker dessuten mot en fortsatt sterk sysselsettingsvekst fremover, skriver DNB Markets i Økonomiske utsikter. - Vi legger til grunn at sysselsettingsveksten avtar litt fra i år til om lag 1 prosent de neste par årene og at den faller videre i 2021 når veksten i produksjonen avtar som følge av den amerikanske resesjonen, heter det.Arbeidsledighetsraten målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) falt fra 4,7 prosent i 2016 til 4,2 prosent i fjor. I den samme perioden falt den registrerte ledighetsraten (publisert av NAV) fra 3,0 prosent til 2,7 prosent.Begge mål har avtatt videre i år og DNB Markets anslår dem til henholdsvis 3,7 prosent og 2,3 prosent i 2018, som er ansett som normale nivået. - Vi legger til grunn at også arbeidsstyrken stiger noe i årene fremover, slik vi historisk har sett i oppgangsperioder. Dermed blir den videre nedgangen i ledighetsraten relativt begrenset og vi venter at den bunner ut på 3,5 prosent i 2020 målt ved AKU og 2,3 prosent målt ved NAV. Svakere vekst i produksjon og sysselsetting i 2021 gjør at ledighetsraten igjen stiger noe.Nøkkeltallene for omsetning og resultater i Marine Harvest er allerede annonsert tidligere og det nye i dagens kvartalsrapport fra selskapet er dermed ledelsens syn på utsiktene fremover. Selskapet tar i rapporten ned guidet volum for hele året fra 400k tonn til 380k tonn. Samtidig venter selskapet imidlertid en samlet global vekst på 5- 7%, og differansen mellom økte forventninger til den generelle veksten i markedet og lavere vekst for egen del vil kunne komme i fokus i forbindelse med presentasjonen kl 08.00. Selskapet foreslår videre et utbytte for kvartalet på NOK 2.60 pr aksje mot vårt estimat på NOK 2.92 pr aksje og konsensforventninger på NOK 2.58 pr aksje. Kursen stengte i går på NOK 181.05 pr aksje og vi har her før eventuelle justeringer en holdanbefaling med et kursmål på NOK 185 pr aksje.