Ett ord i loven betyr at kriminelle går fri

En liten endring av straffeloven i 2015 fører til at kriminelle går fri, mener politiadvokat. Endringen må bero på en ren glipp, sier høyesterettsdommer.

Etter at ordet «betydelig» fant veien inn i bokføringsloven i 2015 holder det ikke at politiet kun påviser et brudd på loven. De må også bevise at overtredelsene er betydelige, skriver Dagens Næringsliv.– Et betydelighetskrav medfører at useriøse aktører i arbeidslivet som burde vært straffeforfulgt, ikke blir det, sier politiadvokat Ole Rasmus Knudsen. Han tror kravet ble stående ved en feil.– En kan ikke forstå dette på annet vis enn at noen glemte å viske ut betydelighetsvilkåret ved lovens overrekkelse til Stortinget, sier han, og får støtte fra høyesterettsdommer Magnus Matningsdal.– Denne frontkollisjonen mellom paragraf 392 (i straffeloven journ.anm.) og bestemmelsene i regnskaps- og bokføringsloven må bero på en ren glipp.Høyesterettsdommeren viser til dokumenter fra Justisdepartementet før endringen av bokføringsloven der departementet argumenterer for å ikke innføre et betydelighetsvilkår.Til DN sier departementet at de skal se nærmere på saken og «vurdere om det er behov for å foreta endringer i de nevnte lovene».(©NTB)