Gjeldsveksten svakere enn ventet

kort, bankkort, kredittkort, mastercard, betalingskort
Næringsliv

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at kredittindikatoren (K2) viste en oppgang på 5,8 prosent de seneste tolv månedene frem til utgangen av juni 2018, ned fra 6,1 prosent i mai. Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3.364 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av juni, uendret fra måneden før.De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1.772 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 6,0 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 6,7 prosent måneden før.

kredittindikatoren
Nyheter
Næringsliv