Gode tall fra USA

Antall sysselsatte i den private sektoren steg mer enn ventet

Antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 219.000 personer i juli, ifølge en undersøkelse foretatt av ADP Employer Services.På forhånd var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 185.000 personer, ifølge Direkt Makro.