Ledigheten steg i sommer

NAV har ikke sett maken på ti år.

Antallet registrerte helt ledige falt med 1.300 personer fra juli til august, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt med 2.400 personer.Fallet kommer etter en tydelig økning i juli. Samlet har ledigheten økt rundt 1.700 personer i løpet av de siste to månedene.- Vi ser nå en nedgang i arbeidsledigheten etter en markant økning i juli. Det kan se ut til at ledigheten har begynt å stabilisere seg etter en tydelig nedgang det siste året. Noe av forklaringen på at den registrerte arbeidsledigheten totalt sett har økt i sommer skyldes etter NAVs vurdering en ny SMS-påminnelse til ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en kommentar.Antallet nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I august registrerte i gjennomsnitt 760 personer seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag.Med unntak av de siste par månedene, er dette det laveste antallet etter finanskrisen.67.100 helt ledigeVed utgangen av august var 67.100 registrert som helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 6.800 sammenlignet med august i fjor.Ledigheten har dermed falt fra 2,7 til 2,4 prosent av arbeidsstyrken. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i august.Konsensus pekte på forhånd mot en ledighet på 2,4 prosent.Totalt 79.400 personer var registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten).Det er 10.200 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent på samme tid i fjor.Artikkelen fortsetter under bildet.

Kilde: NAV.- Renteøkning bankersSjefanalytiker Erik Bruce mener dagens tall kom inn noe på den svake siden.- Men det er ingen tvil. Norges Bank vil heve renten i september, skriver han i en oppdatering.Ifølge Bruce har NAVs nye SMS-påminnelse til ledige forårsaket en nokså sidelengs utvikling i ledigheten i sommer.- Vårt syn er at oljeinvesteringer som snart begynner å vokse, samt en nedadgående trend i boligbyggingen som dabber av, vil gi en sterk oppgang i vekst og sysselsetting det kommende året. Det betyr et strammere arbeidsmarked. Men inntil videre vil Norges Bank konkludere med at ledigheten ser ut til å flate ut på et noe høyere nivå enn ventet, fortsetter Nordea-analytikeren.Sentralbankens prognoser er en utflating på 2,1 prosent (eksklusive arbeidsmarkedstiltak), mens vi sesongjustert nå er på 2,3 prosent.- I tillegg var sysselsettingen i 2. kvartal noe på den svake siden. Ikke at det vil forhindre en september-økning, og kombinasjonen av en veldig svak krone og vedvarende høye oljepriser gjør en oppjustering av rentebanen sannsynlig, avslutter Bruce.Ingeniører viser veiSammenlignet med august i fjor, har ledigheten falt mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid.De to gruppene har hhv. 28 og 21 prosent færre helt ledige.Ved utgangen av august var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 4,8 prosent av arbeidsstyrken.Arbeidsledigheten var lavest innen akademiske yrker, med 1,0 prosent.Faller mest i RogalandSammenlignet med august i fjor har antallet helt ledige gått ned i de fleste fylker.Rogaland er fylket med størst nedgang, foran Vest-Agder.Førstnevnte har 27 prosent, sistnevnte 17 prosent færre helt ledige.I Hedmark, Oppland og Finnmark har ledigheten holdt seg stabil eller økt noe det siste året. I de resterende fylkene har ledigheten falt.Arbeidsledigheten er høyest i Vestfold, med 3,0 prosent av arbeidsstyrken. I Østfold og Finnmark er den på 2,9 prosent.Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane, med 1,5 prosent. Nærmest kommer Oppland med 1,6 prosent.Ifølge NAV må vi ti år tilbake i tid for å finne et annet tidspunkt hvor samtlige fylker hadde en ledighet på 3,0 prosent eller lavere.28.800 nye ledige jobberI august ble 28.800 nye ledige stillinger registrert på nav.no.Antall nye utlysninger var høyest innen bygg og anlegg (4.200) og helse, pleie og omsorg (4.100).- Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig. Dette skyldes at NAV har forbedret innhentingsmetodene, samt at NAV fra sommeren 2017 har startet å samarbeide med ulike aktører i markedet. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene, presiserer NAV.