Meglerhus om arbeidsledighet og renteheving

Meglerhus tror fortsatt på renteheving.

Antallet registrerte helt ledige økte med 2.900 personer fra juni til juli, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Oppgangen forklares med endringer i prosessen med å hente inn ledighetstallene, og meglerhusene endrer ikke sine renteprognoser, melder TDN Direkt.Nav viser til at arbeidsledighetstallene i juli i år ble hentet ut en uke senere enn i fjor, og siden antallet arbeidsledige alltid øker på denne tiden av året, mener de dette bidrar til at ledighetstallet blir høyere. I tillegg har Nav fra og med juli innført nye rutiner hvor det sendes SMS til ledige om at de må huske å sende inn meldekort hvis de fortsatt skal være registrert.-Den store økningen i ledigheten fra juni til juli i år skyldes etter Navs vurdering i stor grad at tallene hentes ut en uke senere enn i fjor i kombinasjon med ny SMS-påminning til ledige. Om man justerer for disse forholdene, anslår vi at det kun var en liten økning i ledigheten i juli, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.DNB Markets peker på at ledighetsoppgangen i stor grad skyldes metodeendring, og de fortsetter å tro at sentralbanken vil sette opp renten i september, noe som også er Handelsbankens anslag, skriver TDN.


Les også