Mistanke om ILA

Det er mistanke om ILA i Hordaland. 

Næringsliv

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11667 Gardskråneset i Øygarden kommune i Hordaland fylke, melder Mattilsynet fredag.Lokaliteten drives av Blom Fiskeoppdrett AS.Virksomheten varslet Mattilsynet 9. august 2018 om mistanke om ILA på Gardskråneset.Mistanken bygger på kliniske symptomer og positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS, og foreløpige analyser tyder på at virus ikke er HPR0-variant.

ila
infeksiøs lakseanemi
laks
lakseoppdrett
Nyheter
Næringsliv