Nøkkeltall fra Kina

Nøkkeltall fra Kina kommer inn under forventningene.

DetaljomsetningenDetaljomsetningen i Kina steg 8,8 prosent i juli 2018 på årsbasis.Det var ventet at detaljomsetningen ville være opp 9,1 prosent, ifølge Direkt Makro.Så langt i år har detaljomsetningen økt med 9,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.IndustriproduksjonIndustriproduksjonen i Kina steg 6,0 prosent i juli på årsbasis, mot en ventet en vekst på 6,3 prosent.Så langt i år har industriproduksjonen økt med 6,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.