Nordmenn ser svakere norsk økonomi

Tilliten til landets økonomi har falt gjennom sommeren.

Den norske forbrukertillitsindeksen (CCI) nådde sitt nest høyeste nivå i 2018 i mai, men falt markant i juni og har siden det ligget på omtrent samme nivå. Indeksen er nå 7,7 poeng, som er 5,6 poeng lavere enn for ett år siden.- For første gang siden desember i fjor var indikatoren knyttet til folks tro på landets økonomi negativ i juli, og tilliten faller ytterligere i august. Det vil si at det er flere som tror at landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder., sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion, i en melding.- Troen på det norske arbeidsmarkedet er derimot god, og selv om optimismen har avtatt noe de siste månedene, er det fortsatt flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder, sier han.- Mange opplever også at egen økonomi er god, og det er flere som tror at privatøkonomien vil være bedre enn dårligere om 12 måneder.


Les også