Nytt nøkkeltall fra USA

Aktivitetsutsiktene noe lavere enn tidligere.

Amerikansk flagg ved børsen i New York, USA - Foto: Øystein Schmidt

Ferske tall fra federal Reserve Bank of Dallas viser at indeksen for aktivitetsutsiktene til industrisektoren i Texas var 30,9 poeng i august, ned fra 32,3 i juli. Deltagerne i undersøkelsen blir spurt om hvorvidt produksjonen, sysselsettingen, ordreinngangen, priser og andre indikatorer har økt, avtatt eller vært uendret den seneste måneden.En indeksverdi over null indikerer at antallet respondenter som rapporterer en økning i indikatorene overgår de som rapporterer om fall


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker