Ønsker bedre matberedskap

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) mener tørkekrisen i Norge må brukes til å trappe opp matberedskapen i landet.

– Det er ingen land i Europa som er dårlige stilt beredskapsmessig enn Norge. Med det avlingstapet vi har i år, betyr det at vi kommer til å gå godt under 40 prosent på selvforsyningsgrad, sier Lundteigen til Nationen.Han forteller at Norge de siste årene har ligget på 42 prosent, men anslår at man nå kommer ned på 30-tallet.– Det kommer en dag du får problemer med å importere. Skaff meg den statslederen som frivillig vil gjøre seg avhengig av andre lands matproduksjon med problemene klimaforandringene vil medføre, sier Lundteigen til avisa.Han mener to ting må på plass for å endre forutsetningene for landbruket:– Vi må få på plass det faglige grunnlaget, og så må de politiske prioriteringene komme. I år er det snakk om enorme utgifter for næringen og store utbetalinger over statsbudsjettet i erstatning. Det viser behovet for å tenke annerledes, mener han.Fylkesmenn har gjort et anslag på at avlingssvikten kan gi et tap på 5,5 milliarder for norske bønder. Lundteigen mener det vil være snakk om mer og anslår 6 milliarder, i tillegg til nærmere 2 milliarder i erstatning.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også