Oslo-baserte Hudya Group AS har kjøpt to av de mest sentrale aktørene innen distribusjon av lån i Norge, Aconto.no AS og Lendr AS.  -Med dette oppkjøpet har vi tatt et viktig skritt i retning av å etablere vårt fjerde forretningsområde, bankvertikalen, sier Børger Leknes, CEO i Hudya Group, og understreker at Aconto og Lendr var ideelle oppkjøpskandidater for Hudya.Hudya er opptatt av at virksomhetene i konsernet styrer mot samme mål om å oppnå de beste løsningene for Hudyas kunder og Hudya som konsern. For å sikre felles agenda og målsetting blant alle involverte, har Hudya kjøpt 100% av aksjene i selskapene som er kjøpt opp.