PMI under 50 for første gang siden november 2016

Ivan Kverme

Nedgang i leverandørenes leveringstid er en av hovedårsakene til at PMI trekker ned under 50.

Ifølge sesongjusterte tall var innkjøpssjefenes forventningsindeks (PMI) i Norge 49,3 poeng i juli 2018, opplyser DNB Markets og NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.Delindeksene for produksjon, ordreinngang, sysselsetting og lager avtok også i juli. Men alle indeksene er fortsatt over 50 bortsett fra leveringstid.Indeksen for nye ordre avtok med 5,7 poeng til 50,2 i juli. Ordreinngangen falt både for eksportmarkedet og hjemmemarkedet. Nivået på ordreinngangen er 7,0 poeng lavere enn gjennomsnittet for 2017 og 7,5 poeng lavere enn januar i år.Sysselsettingsindeksen falt med 3,2 poeng til 53,7 i juli. Indeksen er 1,1 poeng høyere enn gjennomsnittet for i fjor, men 1,4 poeng lavere enn i januar.Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 23,4 poeng til 36,3 poeng i juli.Lagrene av innkjøpsvarer falt med 1,3 poeng til 51,5 i juli.«Det markante fallet i PMI i juli bør tolkes med varsomhet på grunn av ferien og lav svarprosent blant de intervjuede bedriftene. Halvparten av nedgangen i PMIen skyldes en uvanlig stor nedgang i indeksen for leverandørenes leveringstid som sannsynligvis vil reverseres i august. Når det er sagt var fallet relativt stort også dersom man ser bort fra leveringstid og PMI er nå på det laveste nivået siden november 2016. Alle delindeksene utenom leveringstid fortsetter imidlertid å indikere økt aktivitet. Andre indikatorer for industrien, slik som Konjunkturbarometeret som ble publisert forrige uke, peker dessuten mot en solid utvikling. Norges Bank legger dessuten mer vekt på sitt eget regionale nettverk og dagens tall endrer ikke utsiktene til en renteheving til 0,75 prosent i september», skriver DNB Markets i en kommentar.