Skremmeskudd fra NHO

Øystein Dørum og Kristin Skogen Lund advarer.

NHO-leder Kristin Skogen Lund og sjeføkonom Øystein Dørum varsler i en fersk rapport om Norges fremtid varig lav vekst de neste 30 årene, skriver DN.- Både Øystein og jeg tilhører en generasjon som har ridd på toppen av tidsbølgen - vi har truffet de gode tidene utrolig bra. Og de som er unge i dag, har ikke opplevd dårligere tider i det hele tatt. Da kan det være vanskelig å få aksept for at noe må endres, sier Lund.Fremover ser NHO ifølge avisen for seg en BNP-vekst stabilt på knappe to prosent, både i Norge og hos våre viktigste handelspartnere.- Vi har i dag en trippel utfordring: Aldrende befolkning, oljealder på hell og tendenser til at det som har gitt oss mye av vår velstandsvekst i Norge, nemlig globaliseringen, kanskje er på hell, sier Dørum.Han mener ifølge DN at Norge, som en liten og åpen økonomi, er særlig utsatt for en handelskrig.- Jeg tror mange av oss i det daglige ikke fullt ut evner å se koblingen mellom den betydning handelen har for verdien av våre ressurser - menneskelige, naturgitte og menneskeskapte - og vårt høye forbruks- og velferdsnivå, sier han.