Styrket norsk handelsbalanse

Den norske eksporten var 1,9 prosent lavere i juli enn i juni. Likevel ble handelsbalansen styrket med 18 prosent.

Eksporten av skip og oljeplattformer ble nesten halvert i årets sjuende måned sammenlignet med måneden før. Både fiskeeksporten og annen eksport fra Fastlands-Norge gikk også markant ned, med henholdsvis 10,9 og 16,9 prosent, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå(SSB).Olje- og gasseksporten økte derimot med henholdsvis 6,5 og 21,1 prosent. Dette var likevel ikke nok til å hindre at den totale eksporten i juli, som var på 79,3 milliarder kroner, ble 1,9 prosent lavere enn i juni.På den annen side falt den samlede importen til Norge med 9,1 prosent til 53,9 milliarder kroner.Til sammen gir dette et handelsoverskudd på 25,3 milliarder, en forbedring på 18 prosent sammenlignet med junitallene. For Fastlands-Norge viser handelsbalansen et underskudd på 20,8 milliarder kroner. Det er 6,9 prosent mindre enn i juni.Sammenlignet med juli i fjor økte eksporten med 26 prosent, mens importen økte med 14,8 prosent. Dermed ble handelsoverskuddet forbedret med hele 58,8 prosent.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også